யாழ் பாடசாலை ஆசிரியரினால் புதிய முறையில் மின்சாரம் கண்டுபிடிப்பு

1-1 நீர்வேலி றோமன் கத்தோலிக்க பாடசாலை விஞ்ஞான ஆசிரியரினால் வாழைத்தண்டில் இருந்து மின்சாரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. L ED மின்குமிழ்களைப் பயன்படுத்தி வாழைத்தண்டில் உள்ள வாழைக்கயருடன் செப்புத்தகடுகள் தாக்கமடைந்து அதில் மின்சாரம் உருவாகுவது ஆசிரியரினால் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. திரு.ஆறுமுகம் பொன்வாசன் என்ற விஞ்ஞான பாட ஆசிரியராலேயே இக்கண்டு பிடிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.  இந்த  அற்புதமான கண்டுபிடிப்பிற்காக அவ் ஆசிரியருக்கு எமது பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்.
4

5

Untitled-2

Untitled-3

Untitled-6

 

நன்றி நீர்வேலி இணையம்

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Close