நாங்கள் இனவாதிகள் அல்ல இனப்பற்றாளர்களே என்கிறார் தமிழ்த்தேசிய மக்கள் முன்னணியின் பாராளுமன்ற வேட்பாளர் வி.மணிவண்ணன்.

நாங்கள் இனவாதிகள் அல்ல இனப்பற்றாளர்களே என்கிறார் தமிழ்த்தேசிய மக்கள் முன்னணியின் பாராளுமன்ற வேட்பாளர் வி.மணிவண்ணன்.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Close